top of page

Shergir ATT

Hnědák, * 13.6.2013, chovatel Farma Farm Achalteke Tukleky, ČR
Linie Fakirpelvan, rodina Kepderi (Temri)
Tělesné míry: KVH 161cm - OH 180cm - Ohol. 19,0 (10/2019)
Hodnocení: typ 8,3 x míry 8,5 x exteriér 8,8, Elita 2.kategorie (2016)

Shergir ATT European Champion 2017

Shergir se narodil v roce 2013 a již od narození vybočoval svým výrazným typem.

Shergir je aktivní, velmi temperamentní hřebec, přátelské povahy. Má dobrý pohyb, jeho nejlepším chodem je cval, s výraznou tendencí "do kopce". Navzdory svému temperamentu je pod sedlem příjemně jezditelný, spolupracující a opatrný na jezdce.

Absolutní šampión Evropy, Šampión hřebců, vítěz kategorie 3-4letých hřebců (Bábolna 2017)
1.místo v kategorii 2letých hřebců (European Grading Tour 2015)

POTOMSTVO NA VÝSTAVÁCH A VE SPORTU

 

Zatím není potomstvo

OFFSPRING

2022 - Dakpa Sheri ATT, black filly (out of Dijanitra ATT)

2024 - Shimgan ATT, bay colt (out of Fraza-Ser)

O rodokmenu

Shergirův otec Samurai se narodil v dnes již neexistujícím hřebčíně Akhalt-Service v Rusku a na naši farmu byl importován jako tříletý. Samurai patří ke "sportovní" linii Fakirpelvan, v jeho rodokmenu se objevuje inbreeding na hřebce Ametist, reprezentanta další "sportovní" linie Arab. Samurai se umístil na 1.místě v žebříčku 7letých a starších hřebců v rámci hodnocení koní v Evropě v roce 2015 (European grading tour). Kromě Shergira je také otcem Juniorské šampiónky Evropy Jangi (pravá sestra Shergira), Juniorské šampiónky Alcippe a dalších koní úspěšných jak na chovatelských šampionátech, tak ve sportu (Sadalbari, Djik-Djiki, Syrgyn, Epey, atd.). Většina jeho potomstva je výrazná v typu a jsou dobrými a stylovými skokany.

Samuraiův otec, elitní vraník 1228 Maksut 2, se narodil v roce 1989 v hřebčíně Dagestanskij. Na šampionátu v Pjatigorsku v roce 1996 získal Diplom III.stupně. Maksut je pravým bratrem klisny 2820 Melana, úspěšné na dostihové dráze (dvojnásobná vítězka Ceny Asociace) i ve vytrvalosti (4.místo a Cena kondice ve vytrvalostním závodu na 120km). Další pravou sestrou Maksuta je 2804 Marta, matka výborného mílaře Mamaie. 

Maksut 2 působil pět sezón v hřebčíně Akhalt-Service, je otcem 17 hříbat včetně Světové šampiónky Omelia (2001), Světové Rezervní šampiónky Olimpia (2002), Juniorské rezervní šampiónky Omegy, či 4.umístěné na Světovém šampionátu a pravé sestry Samuraie, klisny Simfonia (Simfonia je matkou na úrovni S v drezuře startujícícho Gaiduvsyze Shah a klisny Savanna Shah, matky dvou šampiónů Evropy-hřebce Safar a klisny Samira). Z mužských potomků zmiňme Virtuálního světového šampióna Stambula, který startoval na úrovni S ve vytrvalosti), dále Karakhana (3. a 5. umístěný na Světovém šampionátu) nebo Michmana, který jako plemeník působil v Maďarsku. 

Samuraiovou matkou je elitní hnědka 2922 Sakata, dcera hřebce 1069 Kortik (linie Toporbai) a tvrdé, nezničitelné 2450 Sayatkhanum. Sakata je matkou 7 hříbat, dvě dcery působí v chovu.

 

 

 

 

 

 

 

 Shergirova matka Jana-Jan u nás v roce 2006. Jana-Jan je výjimečnou klisnou, výrazného typu a vynikajícího pohybu i charakteru. Je matkou Evropské juniorské šampiónky Jangi, 2.umístěné v kategorii ročků na Dálkovém šampionátu Evropy Jih a samozřejmě Shergira. Sama Jana-Jan získala titul Evropské juniorské šampiónky v roce 2008 v Gut Isingu v Německu, zařazena je ve třídě Elita.

Otcem Jana-Jan je zlatý plavák Mingam, nar. 1996 v hřebčíně Akhalt-Service a v roce 2004 importovaný k nám. Mingam byl rozeným atletem, temperamentním hřebcem s chováním šlechtice. Je vítězem mnoha exhibičních dostihů v České republice, byl pravidelným účastníkem koňských výstav (miloval je  :-) ). Byl velmi pracovitý, všestranný, s dobrým pohybem a skokem - totéž se dá říci i o jeho potomcích. V počátku své kariéry plemeníka měl k dispozici převážně podílové klisny, v plnokrevném chovu dal pouhé 4 potomky, nicméně všechny vysoké kvality. Na základě hodnocení svého potomstva se Mingam pohyboval na 3-4.místě světového žebříčku plemenných hřebců AT.

Matkou Jana-Jan je klisna 2698 Davenda, narozena 1996 v hřebčíně Akhalt-Service a na naši farmu importovaná v roce 2004. Davenda se stala pilířem našeho chovu - nicméně již v Rusku uspěla dát dobré potomstvo. Její syn Karachan (po 1228 Maksut 2) se umístil 3. a 5. na Světovém šampionátu v Moskvě, Damask se později prosadil v ČR jako otec velmi dobrého potomstva. Další syn, již narozený u nás a odprodaný do Uruguaye, Galadaw, se stal dvojnásobným šampiónem tamní velké výstavy El Prado. Kromě výše uvedené Jana-Jan, je Davenda matkou dalších velmi dobrých dcer - ať už pravé sestry Jana-Jan, v Elitě zařazené Djeren-Djan, elitní a ve vytrvalosti neporažené Darakhshan (Gumon), elitní Dijanitry (Germes) - 2.umístěné ve své kategorii na CBC šampionátu či elitní Djik-Djiki (Samurai), též 2.umístěné ve své kategorii na CBC. 

Shergir přísluší k rodině založené klisnou 1252 Kepderi (Lachin).

 

Plavka Kepderi se narodila v roce 1953 v Turkmenistánu, po otci Ter Kush (linie Toporbai),

z matky 969 Temri (linie Toporbai) and byla produktem blízkého inbreedingu II x II

na hřebce 044 Tillya Kush.  Tato rodina se rozšířila prostřednictvím dcer Kepderi, a to

1488 Djakhan, 1590 Lolla, 1588 Lan a 2350 Leili. Příslušníci této rodiny bývají

všestrannými atlety, v dostizích si úspěšně vedli např. vítěz Derby 1056 Dasht, 2. z Derby

a později v drezuře úspěšný Lakmus, 2. z Derby a ověnčený titulem Šampióna

plemene Djagitai, vítěz Velké letní ceny a 2. z Derby Gek, aj. Ve vytrvalosti byli

úspěšní 100 mílař Gyshgun, dále Durkhal Shael, Darakhshan, Monja, Meshhur aj., ve 

skokových soutěžích Demirkhanum, v klasické drezuře pod taktovkou Anji Beran

se prezentuje Degni Shael, atd. Rodina Kepderi také významně přispěla

do formování mateřského stáda hřebčína Shael (potomstvo klisny Damdja).

Kepderi, 1953 (Terkuš-Temri).jpg
bottom of page