top of page

O plemeni

Do you want to learn more about the breed? 

Here is link to different articles.

Historie

"…Pak následovala desítka posvátných koní, známých jako nisejští, v překrásných postrojích.

Pocházejí z Nisejské planiny v Médii, kde se chovají koně neobvyklé výšky ..."
(Herodotos, Dějiny)

Toto jedinečné plemeno je staré více než tři tisíce let. Achaltekinci jsou přímými potomky ve starověku pověstných koní Massagetů, Baktrijů a Alanů. Ve staré Persii byli známi jako koně nisejští, o pár století později jako parthští a vždy se o nich mluvilo jako o těch nejlepších koních na světě. Ve druhém století př.n.l. o nich řecký historik Appianos napsal: "Tito koně jsou hodní nejmocnějších vládců, jsou impozantní svým zjevem, pohybují se lehce a lehce přijímají udidlo. Klabonosá hlava je nesena vysoko a jejich hřívy majestátně vlají ve větru."

Novodobé výzkumy potvrzují, že tito koně se významně podíleli na zrodu takových plemen jako je arabský a anglický plnokrevník, později trakén a byli široce využíváni jako zlepšovatelé místních plemen koní  na Blízkém a Středním východě i v Rusku. Slovy profesora Vitta: "Tito koně představují poslední kapku té čisté krve, která stála u vzniku všech ušlechtilých plemen současnosti."

Sardar1.jpg

Ve středověku tito koně přešli do rukou Turkmenů, kteří drželi plemeno v čistotě, a to z prozaického důvodu - žádný zlepšovatel, který by kvality těchto koní mohl vylepšit, neexistoval. Současný název Achal Teke je relativně novodobý a začal se používat až po připojení Turkmenistánu k carskému Rusku v roce 1881 - pochází z názvu turkmenské oázy Achal, kde nejlepší koně choval kmen Teke. V té době málokterý majitel vlastnil více než jednoho koně, odchov v pouštní zemi se nesmírně prodražoval - o tom vypovídá i staré turkmenské přísloví: "Než člověk odchová koně, stane se hubeným psem."  Péči o koně byla věnovaná velká pozornost, však na koni závisel život i obživa majitele. Koně byli tradičně krmeni vojtěškou, ječmenem a skopovým lojem, byli dekováni, aby byli přes den chráněni přes palčivým sluncem a v noci před chladem.

V carském Rusku tito koně proslavení svojí rychlostí, silou a krásou, figurovali pod jménem argamaci - vlastnit argamaka bylo snem každého šlechtice a byl vyhledávaným zlepšovatelem v hřebčínech - v první polovině 18.století tvořili argamaci téměř třetinu veškeré populace v carských hřebčínech. 

Po připojení Turkmenistánu k Rusku bylo mnoho koní prodáno do Íránu a Afghánistánu, část odešla za hranice i se svými majiteli. Alamany (loupežné výpravy), které do té doby tvořily značnou část obživy Turkmenů, byly carem zakázány a držení koní bylo ekonomicky neúnosné - kvalita i počet koní se snižovaly, než zasáhla Prozřetelnost v podobě guvernéra oblasti, generála Kuropatkina. Ten založil Zakaspijský hřebčinec, později hřebčín, jako vedoucí chovu zaměstnal kozáka V.Mazana a začala se psát novodobá historie plemene. Do hřebčince byli zakoupeni nejlepší koně své doby, včetně "praotce" achaltekinců2a Boinou (k němu dnes v přímé paternitní linii směřuje 70% veškeré populace), byly pravidelně organizovány dostihy, plemenné výstavy, koně byli představeni na velkých výstavách v Kijevě, Pjatigorsku a v Paříži, kde vzbudili značnou pozornost. Zvedl se obrovský zájem ze strany evropských specialistů, do Trakén putoval hřebec Džejran (hrabě von Ettingen chtěl zakoupit celou kolekci koní přestavenou v Kijevě, ale ne všichni byli na prodej), poptávka vzrostla, ale pak zasáhla 1.světová válka, revoluce, 2.světová válka a následně éra, která koním v komunistické zemi vůbec nepřála. V době, kdy mnoho achaltekinců končilo na jatkách, se zjevila Absentova hvězda - jeho vítězství na OH v Římě, následovaná o další čtyři roky později 3.místem a ještě jednou místem čtvrtým, přitáhla k plemeni přeci jen pozornost a uchránila jej před totální katastrofou. I přesto bylo na začátku 70.let 20.století naživu necelých 500 plemenných zvířat. Organizace chovu a vedení knih byly svěřeny VNIIKu (Všeruský vědecký institut pro chov koní). 
 

Achaltekinec dnes

0A-935 Julduz 2.jpg

Populace achaltekinských koní je dnes rozšířena prakticky po celém světě - největší populace se nachází v Turkmenistánu (zde má situace trochu tragický nádech a hrozí, že valná část koní ztratí svoji čistotu - v současné době nejen, že nejsou tito koně registrováni v mateřské plemenné knize v Rusku, ale kvůli lepším výsledkům na dráze jsou v chovu využíváni angličtí plnokrevníci) a v Rusku, dále v Kazachstánu a v Uzbekistánu. Několik stovek koní se nachází v USA a Evropě, v posledních letech byl velký počet achaltekinců exportován do Číny. V Jižní Americe a Africe se zatím jedná o ojedinělé vlaštovky.  

Plemenná kniha je vedena v Rusku ve VNIIKu (Všeruský vědecko-výzkumný institut pro chov koní). Stejně jako v případě arabských a anglických plnokrevníků, i pro achaltekince je plemenná kniha uzavřená - aby mohl být kůň registrovaný jako plnokrevný achaltekinec, jeho původ musí být potvrzen DNA testem a rodiče zapsáni v PK. 

Exteriér

Ruská básnířka a chovatelka achaltekinských koní, Irina Chienkina, popsala jejich exteriér jako spojení "tří zvířat v jednom těle - geparda, hada a orla" - geparda pro rychlost, hada pro lehký, klouzavý pohyb a orla pro "dravčí" pohled, šikmé oko, které někteří jedinci mají.
Achaltekinec je elegantní atlet, který dispoznuje velkou rychlostí, vytrvalostí a silou.
Hlava je suchá, jemná, s rovným, klenutým či klabonosým profilem, širokými ganašemi a dlouhým, širokým týlem. Oči jsou velké, výrazné, někdy šikmé nebo mandlového tvaru. Nozdry jsou široké, tenké, uši dlouhé, pěkně postavené. Hlava svírá s krkem úhel 45 stupňů. Hrdlo je suché, s dostatečným prostorem, krk je dlouhý, vysoko nasazený. Kohoutek je vysoký, dlouhý a dobře osvalený. Lopatka je šikmá, dlouhá, dobře osvalená, umožňující prostorný pohyb. V prsou nebývá achaltekinec široký, ale hrudník je hluboký, s velkým prostorem pro srdce a plíce.

Ve hřbetě je delší, ale pevný, záď je dlouhá, silná, osvalená, s nízko nasazeným ocasem.

Achaltekinci mají krátkou holenní kost, hlezno je nízko nad zemí, předloktí a bérce jsou dlouhá, osvalená. Nohy jsou suché, s výraznými šlachami. Klouby jsou velké, zřetelně ohraničené, suché. Kopyta jsou obvykle malá.

Srst je tenká, jemná, na pohmat hedvábná. Hříva bývá řídká a ne příliš dlouhá, čupřina často zcela chybí. 

Průměrná kohoutková výška je 159cm, ale variabilita je značná, byť současným trendem je upřednostňovat koně s vyšší KVH. 
 

0A-1374 Fantazia, 1961 (812 Taimaz-1376 Fergezel).jpg

Zbarvení

V rámci plemene se vyskytuje široká paleta barev - nejvyšší zastoupení mají hnědáci, následováni plaváky, vraníky, ryzáky, žluťáky, perliny, cremelly a bělouši. Zbarvení je často doprovázeno zlatým nebo kovovým leskem srsti. Nežádoucí jsou velké bílé skvrny na těle. 

Pohyb

Pohyb je pružný, měkký, prostorný, velmi příjemný pro jezdce.

Temperament, charakter

Achaltekince je kůň vysoké inteligence, je vnímavý, temperamentní. Někdy je nazýván jako "kůň jednoho pána" pro silnou vazbu, kterou si dokáže ke svému člověku vytvořit. Někteří z achaltekinců mohou být nedůvěřiví a ostražitější k cizím lidem. 

Využití

Achaltekinec je nejstarším dostihovým koněm světa. V současnosti je druhým nejrychlejším plemenem po anglickém plnokrevníku. Kromě dostihů (ač ty jsou stále pro plemeno výkonnostními zkouškami, nicméně jsou organizovány pouze v Rusku a v Turkmenistánu, v omezené míře v Uzbekistánu a Kazachstánu), je achaltekinec typickým all-arounderem, univerzálem, který je schopen se do určité úrovně účastnit různorodých aktivit. Samozřejmě pokud se v rámci plemene poohlížíte po jedinci pro konkrétní disciplíny a máte ambice do vyššího sportu, musíte se poohlédnout po takovém, který z hlediska svého exteriéru a pohybových kvalit může vaše očekávání naplnit.

Některé kultury, jako například čínská, považuje achaltekince za symbol bohatství, prosperity a štěstí a nejdůležitějším kritériem je pro ně samotná krása koně. 
V zemích či regionech, kde jsou achaltekinci chováni, jsou pravidelně organizovány chovatelské šampionáty, jejichž cílem je vyselektovat nejlepší představitele plemene z hlediska typu a exteriéru. 

 

Achaltekinec a jeho vliv na ostatní plemena

turk.jpg

Turkmenský kůň se často používal jako zlepšovatel plemen, u zrodu mnohých přímo stál. Podle milovníka arabských koní, C. Raswana, při vzniku arabských "Muniqi" sehráli svoji úlohu i turkmenští koně. Stejně tak mnoho "Turků" bylo použito v počátcích chovu anglického plnokrevníka - k turkmenským koním (což napovídala i jejich barva) směřovaly mj. původy Darcy Yellow Turka a Darcy White Turka). Významnou úlohu sehráli v chovu trakénů, prostřednictvím hřebce Turkmen Atti (v doslovném překladu Turkmenský kůň) a Džeiran. Jako zlepšovatelé byli využíváni u karabairských, lokajských, kabardinských či donských koní (v roce 1839 bylo v chovu "dončaků" použito přes 800 achaltekinců). Ovlivnili i chov orlovského klusáka (přes hřebce Gussein-Chan, Jalanguš-Chan, Šach, Drakon, podle prof. Vitta i slavný Sultan nebyl arab, ale achaltekinec). 

Zajímavá achaltekinská fakta

- zlatý či kovový lesk srsti, který plemeni vysloužil přívlastek "zlatý"
- první plemeno koní, které se stalo přímou příčinou vypuknutí válečného konfliktu (104 př.n.l. - čínský císař Wu-Ti vypravil válečnou výpravu s cílem ukořištění koní z Fergany)
- 1935 - achaltekinští a jomudští koně absolvovali vytrvalostní jízdu z Ašchabadu do Moskvy, kdy 4128 km překonali za 84 dnů
- 1945 - achaltekinský hřebec 588 Tarlan (linie Toporbai) zvítězil ve vytrvalostním závodu na 500 km. Tato jízda proběhla na moskevském závodišti a zúčastnili se jí angličtí plnokrevníci, donští koně, karabaiři a kabardinci
- 1945 - na Vítěznou přehlídku na Rudém náměstí u příležitosti konce války si maršál Žukov vybral achaltekinského hřebce 26 Arab (ten byl také účastníkem pochodu z Ašchabadu do Moskvy, později úspěšným sportovním koněm a otcem olympijského vítěze v drezuře Absenta)
- 1956 - zlatý plavák Melekuš byl ruským prezidentem Nikitou Chruščevem darován anglické královně Alžbětě (v roce 1993 putoval jako dárek do Anglie hřebec Maksat, tentokrát jako dar ministerskému předsedovi Johnu Majorovi)
- 1960 - vraník Absent (26 Arab-Bakkara) zvítězil na OH v Římě v drezuře. Zúčastnil se ještě dvou následujících olympiád, na kterých získal třetí a čtvrté místo a sportovními novináři byl prohlášen za "Koně století"
- 1991 - po deklaraci nezávislosti Turkmenistánu v roce 1991 se achaltekinský kůň stal státním symbolem (do roku 2000 to byl hřebec Karader, mimořádný dostihový kůň, který byl posléze nahrazen Šampiónem plemene Janardagem)
- 1997 - hřebec Mansur (949 Dornazarbek-18120 Medeya) se stal ruským šampiónem ve všestrannosti
- 1998 - hřebec Kandar (Senetir-Kushka) byl USEF (Americká jezdecká federace) vyhlášen Koněm roku za úspěšné starty ve všestrannosti 

- 2000-2001 - hřebec Arslan (Abdulrakhman-Selbiniaz) vedl Světový skokový žebříček pro středoasijský region
- 2006 - součástí výstavy Millionaire Fair v Moskvě byli i achaltekinští koně
- 2010 - nebeští koně se vrátili do Číny - pro čínskou elitu reprezentují symbol prosperity (v roce 2014 Čína zorganizovala mezinárodní konferenci a výstavu achaltekinských koní, za účasti turkmenského a čínského prezidenta)

Melekuš_a_princ_Filip.jpg
Absent a Filatov.jpg
penteli_edited.jpg
Arslan uzbek.jpg
bottom of page