top of page

Borte MiD

Bělka, *9.2.2017, chovatel Achal-Teke MiD, Kazachstán

Linie Everdy Teleke, rodina Fantin 

Míry: 

Hodnocení: 

Borte

Borte se narodila v roce 2017 v hřebčíně Achal-Teke MiD v Kazachstánu. Posilou našeho mateřského stáda se stala v říjnu 2020. Spojuje v sobě kvality silné rodiny (je dcerou Šampiónky Kazachstánu Masliny, která je pravou sestrou Ruské juniorské šampiónky Magistral)  a staré turkmenské krve linie Everdy Teleke na straně otce. 

POTOMSTVO

 

Photos of offspring

O rodokmenu

Otec Borte, bělouš Airat (linie Everdy Teleke), se narodil v roce 2009 v hřebčíně Achal Teke MiD v Kazachstánu. Jako dvouletý získal na chovatelském šampionátu "Absent 2011" titul Chovatelská naděje, o rok později pak nejvyšší skóre za typ a exteriér v kategorii 3-4letých hřebců. V roce 2017 se zúčastnil mezinárodní vytrvalostní soutěže (CEI*) na 80km v Cholpon Ata v Kyrgyzstánu, kde obsadil druhé místo. 

Otcem Airata je bělouš 1326 Akdagly, narozený v roce 2001 v hřebčíně Nijazova v Turkmenistánu. Jako 2-3letý absolvoval 16 startů na dostihové dráze v Ašchabadu (1x2., 3x3., 4x4.). Akdagly byl následně zakoupen do hřebčína Uzbegim v Uzbekistánu. V roce 2007 se zúčastnil šampionátu "Hvězda Turkestánu", kdy zvítězil v kategorii starších hřebců a získal titul Rezervního šampióna.

Matka Airata, 3117 Altyn, se narodila v roce 1994 v Turkmenistánu jako jediná dcera Melekulana, "ztraceného" pravého bratra vynikajících plemeníků Polota a Melesura, synů vytrvalostně prověřeného Sovchoze 2. Matkou Altyn je pak 2561 Alma 32, pravá sestra Šampióna plemene a vítěze Ceny Everdy Teleke, hřebce 1053 Gumdag.  

Matka Borte, 3675 Maslina, se narodila v roce 2006 v hřebčíně Stavropol jako mladší pravá sestra Ruské juniorské a Ruské rezervní šampiónky Magistral (Pjatigorsk 2003 a 2004), matky mj. Šampiónky Ruska Garaai či Světového rezervního šampióna 2015 Mjatadžiho. Maslina podržela rodinnou tradici a nejprve jako juniorka obsadila na Šampionátu Kazachstánu "Absent 2008" třetí místo, aby o rok později dosáhla na titul nejvyšší, kdy byla korunována Šampiónkou Kazachstánu, bonusem navíc pak byla ještě Cena diváckých sympatií.

Otec Masliny, 1099 Serasker, se narodil v roce 1990 ve Stavropolu. Jako 2-3letý absolvoval 9 startů na dráze v Tbilisi (1x1., 2x2, 5x3.), na chovatelském šampionátu v roce 1988 tamtéž získal Diplom 2.stupně. Navzdory tomu, že je také otcem několika kvalitních plemeníků (mezi jeho syny patří Šampión Kazachstánu 1687 Sapfir či na dráze úspěšný a 4. ze šampionátů v Pjatigorsku a Kazachstánu 1612 Oraz-Polot), se Serasker prosadil zejména jako mateřský otec. Některé z jeho dcer si velmi dobře počínaly na dráze, většina z nich se stala vynikajícími matkami (2625 Gaisana-vítězka Oaks, 2. z Ceny Boinou a Sprinterské ceny, 2710 Desse-2.umístěná v Ceně Šamboranta, 3. v Ceně Julduze a Gul, matka úspěšného dostihového koně a plemeníka 1469 Dagomys, 3362 Grusť - 5. z Ruského šampionátu, matka Absolutního šampióna Evropy Ghadira, Pustynja - vítězky Ceny Otkrytia, 3819 Pasta-matka šampióna Gubdena, 3347 Gissa-opakovaně umístěná na chovatelských šampionátech, matka šampióna Gergebila, a samozřejmě 3619 Magistral - Juniorská a Rezervní šampiónka Ruska, matka vynikajících koní jako je 3307 Garaai, Mjatadži, Mulatka, Graciola, aj.).


Matkou Masliny je vzrůstem nevelká, ale typově výrazná 2797 Margaritka, nar. 1994 ve Stavropolském hřebčíně. Margaritka byla nejstarší z tria pravých sourozenců - o rok mladším byl 1231 Mangyt, Šampión Ruska 1998 a Rezervní světový šampión 2000, otec šampiónů Garajusupa, Amiry, Pelen, aj. Mangyt byl později odprodán do Kazachstánu a v domovském hřebčíně zůstal nejmladší, v roce 1996 narozený hnědák 1597 Murgab. Murgab absolvoval úspěšnou dostihovou kariéru, získal titul Juniorského šampióna Ruska a šampiónský titul obhájil i o rok později. Jeho největším úspěchem však byla kariéra plemenného hřebce, kterou začal v roce 2000 a výčet jeho dětí, které se pyšní šampiónskými tituly, úspěšnou kariérou na dráze a v chovu, je takřka nekonečný. Murgab byl bezpochyby mimořádným a výjimečným plemeníkem, pravděpodobně největší ikonou achaltekinského chovu prvních dvou dekád 20.století. 

 

 


Borte přísluší k rodině Fantin. Hnědka 417 Fantin se narodila v roce 1926 v Turtkulském hřebčíně v Kazachstánu, po otci 4 Ag Ishan, z dcery Everdyho Teleke Bike. Byla inbrední IV,IV,V-IV, III na "praotce" achaltekinců 2a Boinou.

V roce 1931 se Fantin společně se skupinou dalších klisen přesunula do Džambulského hřebčína. Je matkou 9 hříbat, o jejích kvalitách svědčí to, že všechny její dcery byly v domovském hřebčíně zařazeny do chovu. 

Rodina Fantin se rozšířila prostřednictvím jejích tří dcer - Falmaržan, 1008 Fakma a 1015 Fialka.

1015 Fialka se stala matkou plemeníků 834 Fed (85 Dor Bairam) a 689 Arfist (675 Aksakal), v chovu působila pouze jediná dcera, která se dále neprosadila (1387 Fortuna).

Větev 1008 Fakmy pokračovala prostřednictvím její dcery 1384 Fisgarmonia (569 Skak), matky dvou pravých sester, dcer 755 Kuyuka,  1264 Kosa 7 a 1236 Karta 77. První z nich se stala matkou plemeníka 1037 Gaidamak, druhá pak dala 860 Ararata. Nicméně i tato rodinná větev postupně zanikla, protože se jí nedostávalo dostatečného množství pokračovatelek.

Větev Falmaržan je v dnešní tekinské populaci zastoupena prostřednictvím potomstva její dcery 1388 Frakcia (429 Karasur). 

Dcera Frakcii, vranka 1386 Forma (Medok), působila jako chovná klisna v Kazachstánu a její krev je doposud zastoupena převážně v rodokmenech kazašských koní (figuruje např. na mateřské straně plemeníků 1020 Ažan, 1024 Akpan, 1052 Gubalak či 1441 Gečigaplan). Do Ruska, konkrétně do Stavropolského hřebčína, se nicméně vrátila prostřednictvím klisen 2644 Geiša a 3299 Gamma. 

Další dcery Frakcii byly zakoupeny do hřebčína Těrsk - 1159 Gulyalek, 1228 Karasekil, 1693 Fortuna a 1842 Rovšan.

1842 Rovšan se stala matkou pokračovatele linie Toporbai 969 Rokota, dcera Karasekil, 1696 Chanum dala hřebce 971 Chalif. 

Krev 1693 Fortuny rozšířila její dcera 1526 Zardiana, babička vynikající 2210 Grezy, která je matka takových koní jako Gaisana (vítězka Oaks), Gulgadam (vítězka Oaks, Šampiónka plemene, matka šampiónů Genče, Tykmyserdara, Geldybatyra), Grusť (matka Absolutního šampióna Evropy Ghadira), aj.

1159 Gulyalek je matkou klisen 1461 Gracia, dcery 697 Gelišikliho (prababička Murgaba, Mangyta a Margaritky přes svoji dceru Michmanli a vnučku Millet. Gracia je také babičkou Ruského juniorského šampióna Galabega, přes svoji dceru 1737 Geze). Další dcera Gulyalek, 1458 Golubka (863 Bedou), je praprabábou 1409 Gazyra Shael přes svoji dceru 1919 Gaja (matka plemeníka 1038 Gaisan 7), vnučku 2187 Gvozdika 13 a pravnučku 2643 Gezerli. Krev další dcery Gulyalek, 1744 Gulnag (883 Kaltaman) figuruje v rodokmenech plemeníků 1682 Salyr (Juniorský světový šampión a Světový šampión z let 1999-2000) a 1675 Sagib (2x Rezervní světový šampión) - u Salyra jako babička a matka jeho matky 2445 Sanii, u Sagiba pak jako prababička (jeho matkou je klisna Sergi, dcera Sanii). Poslední v chovu aktivní dcerou Gulyalek, byla 1432 Gubdenli (932 Chorgos), kterou můžeme najít v rodokmenech plemeníků 1454 Grog (Grogova matka Gera je dcerou Gubdenli), 1161 Garpun (vnuk Gubdenli, přes svoji matku 1752 Gunym) nebo u Juniorského šampióna Ruska 1467 Gjaurse (vítěz Velké ceny 2letých) či jeho polosestry, Ruské rezervní šampiónky 3309 Garaly (oba pravnuci Gubdenli přes její dceru 1752 Gunym a vnučku 2640 Garuda). 

  

bottom of page