top of page

3513 Jana-Jan

Hnědka, *10.2.2006, chovatel Farma Achalteke Tukleky, ČR

Linie Toporbai, rodina Kepderi

Tělesné míry: 160-161-185-19,0

Hodnocení: typ 8,4 x exteriér 8,5 (Elita 1.kategorie, 2014)

Janajan-Kisza1.jpg

Jana-Jan je  první plnokrevnou achaltekinskou klisničkou u nás narozenou. Vyniká výrazným typem, skvělým pohybem a charakterem skutečné královny. Bez pochyby je nejlepší dcerou Davendy, od které převzala rodinnou štafetu a dává potomstvo vysoké kvality. 

1. místo v kategorii ročních a dvouletých klisen (Evropský šampionát AT 2008, Gut Ising, Německo)

POTOMSTVO NA VÝSTAVÁCH A VE SPORTU
Jangi - Juniorská šampiónka Evropy (Evropský dálkový šampionát 2012), 1.místo v kategorii 5-6letých klisen (European Grading Tour 2015)

Jih ATT - 2.místo v kategorii ročních klisen (Evropský dálkový šampionát 2012)
Shergir ATT - Absolutní šampión Evropy (Evropský šampionát AT 2017, Bábolna), 1.místo v kategorii dvouletých hřebců

POTOMSTVO
2010
Jangi, klisna, vranka (1685 Samurai)

2011
Jih ATT, klisna, hnědka (1462 Gumon)

2012
jalová

2013
Shergir ATT, hřebec, hnědák (1685 Samurai)

2014
Jehanara ATT, klisna, hnědka (1685 Samurai)

2015
nepřipuštěna


2016
Sipahi ATT, hřebec, vraník (1685 Samurai)

2017
Janan ATT, klisna, hnědka (1406 Ghadir)

2018
nepřipuštěna

2019
Dadgar ATT, hřebec, hnědák (Darbek)

2020

Darien ATT, hřebec, hnědák (Darbek)

Potomstvo ve fotografiích

O rodokmenu

Otec Jana-Jan, zlatý plavák 1584 Mingam, se narodil v roce 1996 v hřebčíně Akhalt-Service v Rusku. Zde absolvoval několik vytrvalostních soutěží nízké úrovně, v lednu 2004 byl importován do České republiky. Vynikal rychlostí na krátkých až středních distancích, v ČR se stal vítězem mnoha exhibičních dostihů. Disponoval také velmi dobrým pohybem a skokem - tyto kvality předával i svému potomstvu. Na počátku své chovné kariéry byl využíván převážně v chovu podílových koní - jeho syn Mahriban se úspěšně účastnil vytrvalostních soutěží na úrovni S a splnil kvalifikaci na mezinárodní soutěže. V plnokrevném achaltekinském chovu Mingam je Mingam otcem čtyř registrovaných potomků, dvě jeho elitní dcery, pravé sestry Jana-Jan a Djeren-Djan jsou zařazeny v plemenitbě. Na základě hodnocení kvality potomstva se Mingam pohyboval na 3.-4.místě světového žebříčku achaltekinských hřebců.

Mingamův otec, hnědák 1069 Kortik, se narodil v roce 1984 v hřebčíně Čagorta v Rusku. Jako 2--4letý startoval na dráze, ze 14 startů 1x zvítězil, 4x doběhl druhý a 3x třetí. Na výstavě v Tbilisi v roce 1988 získal Diplom III.stupně. Jako plemeník Kortik nejdříve působil v hřebčíně Dubna, odkudbyl zakoupen do hřebčína Akhalt-Service. V chovu byli zařazeni čtyři jeho synové - Mingam, Makat, Grand-Kuli a Diktator.

Mingamova matka, elitní plavka 2841 Mimoza, se narodila v roce 1992 v hřebčíně Akhalt-Service. V plemenitbě působili dva synové Mimozy, Mingam a v USA Magnatli a tři dcery. Další z dcer, Madjima, se účastní mezinárodních soutěží ve vytrvalosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matka Jana-Jan, tmavá plavka 2698 Davenda, se narodila v roce 1996 v hřebčíně Akhalt-Service. Do chovu byla zařazena již jako tříletá - jejím prvním potomkem byl vraník Karachan (1228 Maksut 2), který se umístil na 3. a 5. místě na Světovém šampionátu AT v Moskvě. Narozený v Rusku, ale importovaný do ČR, je další Davendin syn, Damask (1122 Aksum), působící v chovu paní Skopalové. V plemenitbě v Uruguayi působí další Davendin syn, narozený již u nás, dvojnásobný šampión tamní výstavy El Prado, perlino Galadaw (Germes). Stejně dobře si Davenda vedla při produkci dcer - Jana-Jan se stala Juniorskou šampiónkou Evropy, další elitní dcery Dijanitra a Djik-Djiki se umístily druhé ve svých kategoriích na šampionátu CBC v roce 2016, do třídy Elita byly zařazeny i další dvě dcery, Djeren-Djan, pravá sestra Jana-Jan, působící v chovu v Rakousku a také Darakhshan, neporažená na 80-102 km vytrvalostních tratích. Davenda se stala pilířem našeho chovu, v plemenitbě u nás působí její dvě dcery, Jana-Jan a Dijanitra.  

Davendin otec, perlino 1195 Ekemen, se narodil v roce 1991 v Uzbekistánu, z připouštění v Turkmenistánu. Ekemen působil jako plemeník v hřebčíně Akhalt-Service, v plemenitbě působili jeho synové Asket (z 2543 Akgozel), vítěz "Sportovní třídy" na Světovém šampionátu v roce 2003 a dále Virtuální světový šampión 2004, hřebec Oreol (z 2878 Opera). Ekemen je také otcem klisen Seil (3. umístěná na Světovém šampionátu) a Selesty (5.umístěná na Světovém šampionátu). Již jako starší hřebec byl Ekemen exportován do Itálie, kde uspěl dát v hřebčíně Medeus ještě několik potomků.


Matka Davendy, hnědka 2724 Dogadka, se narodila v roce 1987 v hřebčíně Stavropol, po hřebci 949 Dornazarbek (mj. otec Ruského šampióna ve všestrannosti, Mansura), z klisny 1488 Džachan. Dogadka je matkou 13 potomků, přes své dcery Davendu a Dorkeik výrazně ovlivnila chov v ČR v poslední dekádě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana-Jan přísluší k rodině založené klisnou 1252 Kepderi (Lačin). Tato plavka

se narodila v roce 1953 v Turkmenistánu po hřebci Ter Kuš (linie Toporbai),

z matky 969 Temri (linie Toporbai) a byla produktem blízkého inbreedingu

II x II na hřebce 044 Tillya Kuš. Rodina se rozšířila prostřednictvím jejích dcer

1488 Džachan, 1590 Lolla (Šampiónka plemene, matka na dráze i v drezuře

úspěšného Lakmuse), 1588 Lan a 2350 Leili. Rodina Kepderi produkuje poměrně

všestranné atlety - zmiňme Derby vítěze a později významného plemeníka Dašta,

100 mílaře Gyšguna, Durkchala Shael (2.umístěný v třídenním 248 km dlouhém

vytrvalostním závodu), na úrovni S v drezuře startujícího Damgana a Shumera

Shael, v klasické drezuře  a working equitation Anjou Beran prezentovanéh

Degni Shael, v parkurech v soutěži mladých koní úspěšně vystupující Demirchanum

nebo slibné mladé hřebce s výjimečným pohybemGazama a Adaira, atd. 

Kepderi, 1953 (Terkuš-Temri).jpg
bottom of page