top of page

Akce

23.-25.6.2017 - Evropský šampionát AT, Bábolna, Maďarsko

Na tento šampionát jsme připravovali dva koně - dvouletou Alcippe ATT (Samurai-Ainabat) a čtyřletého Shergira ATT (Samurai - Jana-Jan).
Alcippe se ve své kategorii umístila druhá a získala titul Rezervní juniorské šampiónky Evropy a také zvítězila ve své juniorské kategorii skoků ve volnosti. Shergir nejprve zvítězil v kategorii 3-4ketých hřebců, následně ve srovnávací třídě získal titul Šampióna hřebců a vše korunoval ziskem titulu Absolutního šampióna Evropy.
Výsledky šampionátu k dispozici níže ve formátu PDF, odkaz na krátké video ze skákání ve volnosti zde- https://www.youtube.com/watch?v=B-MYNzlrbm4&feature=youtu.be

15.-16.7.2016 - Corona Bohemiae Cup - mezinárodní šampionát AT v Litohošti, ČR

CBC Cup byl prvním achaltekinským šampionátem, který byl zorganizován v České republice. Na tuto akci jsme připravovali šest koní - Darbeka (Dartai-Drama) Mgr. Markuse Hubmanna, Djik-Djiki ATT (Samurai-Davenda) paní Ulrike Strechy, Gemekalu ATT (Gumon-Grusť) pana Michaela Zobela a dále naše koně Dijanitru ATT (Germes-Davenda), Alcippe ATT (Samurai-Ainabat) a Shabranga (Samurai-Ainabat), který nahradil zraněného Shergira.
Alcippe zvítězila ve své kategorii a získala titul Juniorské šampiónky, Darbek nejprve zvítězil v kategorii 5letých a starších hřebců, následně získal titul Šampióna hřebců a Chovatelské naděje a dále titul Rezervního šampióna celého šampionátu. Kromě toho zvítězil v soutěži "Hodnocení pohybu" pod sedlem. Djik-Djiki se umístila v kategorii 3-4letých klisen na 2.místě, následovaná na 3.místě Gemekalou. Shabrang obsadil v kategorii 3-4letých hřebců 3.místo a Dijanitra v kategorii 5letých a starších klisen místo 2. a titul Chovatelská naděje. Kompletní výsledky ke stažení níže.

2015 - "Cvalem po Evropě" anebo hodnocení koní


V létě 2015 ruské inspektorky plemenné knihy AT navštívily několik zemí v Evropě s cílem hodnocení zdejší populace. Více detailů a výsledky níže (článek je v AJ). 

2012 - Evropský "Dálkový šampionát AT"

V roce 2012 ve spolupráci s dalšími evropskými asociacemi AT byl zorganizován tzv. "Dálkový šampionát" achaltekinských koní. Rozhodujícími kritérii hodnocení byl typ, exteriér a tělesné míry.
Náš hřebec Ghadir (Gumon-Grust) zvítězil ve třídě 3-4letých hřebců a úspěch korunoval i ziskem Absolutního šampióna Evropy. Dvouletá Jangi (Samurai - Jana-Jan) se stala Juniorskou šampiónkou. V kategorii ročních klisen obsadila Jih ATT (Gumon-Jana-Jan) druhé místo, následovaná na 3.místě Dijanitrou ATT (Germes-Davenda). Saladdin (Samurai-Fornaks) se v kategorii ročních hřebců umístil na 3.místě a náš odchovanec Gaspar (Gumon-Grusť) v majetku Lindy Welsch na 3.místě v kategorii dvouletých hřebců.
Výsledky ke stažení níže.

4.-6.9.2009 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Výstavy jsme se zúčastnili s matadorem Mingam, společně s Damaskem paní Skopalové a kolekcí koní ze slovenského hřebčína Alania. Koně byli prezentováni pod sedlem, v dostihu "Východních plemen" a v komentované přehlídce na ruce.

3.7. + 8.8.2009 - CEIJY* 120km v Pardubicích a Kreuthu

Podílový valach Eman (Anis-Erakay) se svojí juniorskou jezdkyní Petrou Trojákovou se pokusili překonat trať dlouhou 120km. Nejdříve v Pardubicích a později v německém Kreuthu. Žel, v obou startech Emana zastavily metabolické problémy. Po absolování důkladných vyšetření na veterinární klinice v Brně bylo zjištěno, že jeho střeva nejsou 100% funkční, pravděpodobně následkem špatné péče a nedostatku krmiva během odchovu. Rozhodli jsme se dále s Emanem nepokračovat ve vytrvalostní kariéře. 

EmanP4.jpg

13.6.2009 - Dostih "Cena Boinou", Pardubice, ČR

Druhý ročník "Ceny Boinou" proběhl 13.června na pardubické dráze, tenotkráte na vzdálenost 1600m, za účasti 4 koní. Stejně jako v loňském roce, první doběhl  náš reprezentant Mingam (Kortik-Mimoza) s žokejem Ilonou Hronovou, 2. finišoval Damask (Aksum-Davenda) paní Zdenky Skopalové, třetí Polotlize (Pyakize-Gagara), v tomto roce prezentující Farmu GG a 4. uzavřel pole náš Dubler (Ekemen-Dogadka), pro kterého to bylo premiérové vystoupení. Obrovské díky si zaslouží společnost Kraupner s.r.o., která se velkoryse zhostila úlohy sponzora achaltekinského dostihu. Děkujeme! 

27.-28.9.2008- Evropský šampionát AT, Gut Ising, Německo

Nádherný areál manželů Magalowých v Gut Isingu na břehu Chiemsee se stal dějištěm 2. Evropského šampionátu AT. V roce 2005 jsme se zúčastnili pouze jako diváci, tentokrát jsme již přivezli dvouletou klisničku Jana-Jan, dceru Mingama a Davendy. Pro Jana-Jan to byla premiéra na takové akci, chovala se nicméně jako pravá dáma. Bonusem pak bylo její vítězství v juniorské kategorii 1-2letých klisen. Výsledky ke stažení níže. 

6.9.2008 - CEIJY* 80km, Warka, Polsko

Podílový valach Eman (Anis-Erakay) se zúčastnil se svou jezdkyní Petrou Trojákovou vytrvalostní soutěže CEIJY* 80km ve Warce v Polsku. Dvojice si vedla velmi dobře a získala vítězství. 

5.-7.9.2008 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Tentokrát reprezentovali achaltekinské plemeno dva plemenní hřebci - náš veterán Germes a Damask paní Zdenky Skopalové. Koně byli předvedeni v kostýmové ukázce pod sedlem "Karavana darů" a Germes zvítězil v dostihu "Východních plemen" s Kateřinou Hájkovou v sedle. 

14.6.2008 - Dostih "Cena Boinou", Pardubice, ČR

První ročník ukázkového dostihu achaltekinců Cena Boinou proběhl na distanci 1200m. Naši farmu prezentovali tři koně, kteří obsadili první tři místa v tomto pořadí: 1.Mingam (Kortik-Mimoza), 2. Germes (Munir-Granka), 3. Polotlize (Pyakize-Gagara). Pole uzavřel na 4.místě Damask (Aksum-Davenda) paní Skopalové. 

26.4.2008 - Vytrvalostní soutěž L, Rakvice, ČR

Podílový valach Eman se v sedle s Petrou Trojákovou zúčastnili vytrvalostní soutěže st.L (57km), ve které obsadili 7.místo.

7.-9.9.2007 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Čtyři achaltekinští koně se v tomto roce vydali do Pardubic reprezentovat své plemeno - Alsanta Edity Slukové, Damask Zdenky Skopalové a naši hřebci Mingam a Polotlize. Již tradičně byli koně prezentováni pod sedlem, mladá Alsanta vystoupila s ukázkou práce ze země a všichni koně pak v komentované chovatelské přehlídce. Tradičně se achaltekinci také zúčastnili dostihu "Východních plemen", ve kterém bojovali proti arabům, anglo-karačajevcům a kabardincům. Mingam zvítězil, Polotlize po kolizi na startu s karačajevcem Azimutem finišoval třetí. 

29.6.2007 - Vytrvalostní soutěž Z, Chřebřany, ČR

Podílový valach Eman s Petrou Trojákovou se zúčastnili soutěže Z (36km), ve které obsadili 3.místo. 

15.-17.9.2006 - Výstava "Kůň 2006", Lysá nad Labem, ČR

Achaltekinští koně byli reprezentováni plnokrevnými achaltekinci Mingam a Sirenou (majitel Viktor Barsa) a podílovými Eseirou Johany Moutelíkové a Dul-Dulem sdružení Dalida Akhal-Teke Czech. 

8.-10.9.2006 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Mingam společně se třemi klisnami Sirenou (majitel Viktor Barsa), Alsantou (majitel Edita Sluková) a Algrassou (majitel Hanka Turinková) reprezentovali plemeno na tomto ročníku výstavy.

2.-4.9.2005 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Kolekce achaltekinských koní byla v tomto ročníku výstavy velmi početná, tvořilo ji celkem 7 koní. Čtyři koně prezentovali majitele pana Hofmana (Penelope, Durana, Chiva Tarki, Al-Kaira), dva koně naši farmu (Polotlize, Samurai) a jeden paní Skopalovou (Meksika). Na památku 70. výročí legendárního pochodu Ašchabad-Moskva, podnikla achaltekinská ekipa vzpomínkovou jízdu do centra Pardubic a zpět na závodiště. Kromě této akce byli koně přezentováni v jezdeckých ukázkách, v chovatelské přehlídce a dostihu "Východních plemen", který vyhrál Polotlize. 

15.-17.4.2005 - Výstava "Koně a vše, co k nim patří", Praha, ČR 

Mingam byl jediným reprezentantem svého plemene, prezentoval se pod sedlem a na ruce.  

3.-5.9.2004 - Výstava "Koně v akci", Pardubice, ČR

Mingam společně s Dorkeik paní Skopalové se prezentovali  v kostýmové ukázce pod sedlem. 

23.-25.4.2004 - Výstava "Koně a vše, co k nim patří", Praha, ČR

Premiérová akce pro nás i pro "čerstvě" importovaného Mingama, který se velmi pěkně prezentoval a získal si sympatie publika. 

bottom of page