top of page

Darejan ATT

Palomino, *22.5.2020, chovatel Farma Achalteke Tukleky, ČR
Linie El-Sovkhoz 2, rodina Ovgan
Tělesné míry: 

Hodnocení:

Darejan

Darejan is the second foal of Dastan and third foal of Dijanitra.  Long legged, athletic filly with good type and movement, future member of our broodmares´ herd. 

O rodokmenu

Dikranův otec Darbek se narodil v roce 2009 v chovu K.Zakarieva v Dagestánu. V majetku G.Isaeva absolvoval úspěšnou dostihovou kariéru oceněnou 7 body (z 10). Dvakrát zvítězil (vč. "Otevřené ceny"), třikrát doběhl druhý (vč. "Ceny Gundogara", tzv. "Malého Derby" a "Ceny uzavření dostihové sezóny"), dvakrát finošoval třetí (vč. "Ceny Mazana"). Na sklonku roku 2015 byl zakoupen Mag. Markusem Hubmannem a importován do ČR. V roce 2016 získal na mezinárodním šampionátu Corona Bohemiae Cup titul Šampióna hřebců, zároveň s titulem Chovatelská naděje. Na stejné akci zvítězil v jezdecké soutěži "Hodnocení pohybu". 

Darbekův otec 1478 Dartai se narodil v roce 2003 v hřebčíně Dagestanskij. Jako 2-3letý startoval na dráze, z 10 startů získal 6 umístění, včetně vítězství v "Ceně Absenta", 2.místa v "Ceně Buďoného" a 3.místa v "Ceně Kazachstánu". Za výkonnost byl ohodnocen 7,5 body. V roce 2006 se stal Šampiónem plemene na Šampionátu Ruska v Pjatigorsku. Dartaiovo potomstvo si vede velmi slušně na dostihové dráze, zmiňme hřebce Demir-Tau, Darbazan, Kyurdamir a Darbek. 

Darbekova matka 3478 Drama, drobná hnědka, se narodila v roce 2001v hřebčíně Akhalt-Service, jako chovná klisna pak působila v Dagestánu. Je matkou 4 registrovaných hříbat. Později byla odprodána soukromému majiteli, který její hříbata neregistruje.

Dikranovou matkou je Světová šampiónka 2002, plavka Omelia, narozena v roce 1998 TOO Ptičij Rynok (později hřebčín Akhalt-Service). Omelia je matkou několika hříbat, včetně šampiónky klisen na mezinárodním šampionátu AT Corona Bohemiae Cup 2016, klisny Opra (Prospekt). 

Otcem Omelie je vraník 1228 Maksut 2, narozený v roce 1989 v hřebčíně "Dagestanskij". Na chovatelském šampionátu v Pjatigorsku v roce 1996 Maksut získal Diplom III.stupně. Je pravým bratrem na dráze úspěšné Melany (2x vítězná v Ceně Asociace), která zároveň startovala úspěšně i ve vytrvalosti (4.místo a Best Condition na 120km trati). Melana je také matkou hřebce Makka Shael, který dosáhl výkonnosti GP v drezuře. Další pravou sestrou Maksuta 2 je klisna 2804 Marta, matka úspěšného mílaře Mamaie. 

Matkou Omelie je bělka 2878 Opera, narozena v roce 1990 v hřebčíně Stavropol a později odprodána do Akhalt-Servisu. Opera si vysloužila ostruhy jako vynikající matka - zvláště ve spojení s hřebcem Maksut 2 dala výjimečně typická hříbata - kromě Světové šampiónky Omelie ještě její pravé sestry, Světovou rezervní šampiónku Olimpia a Juniorskou světovou rezervní šampiónku Omega. Opera je celkem matkou 11 hříbat, za jejichž kvalitu byla ohodnocena celkovými 8 body (z 10 bodové stupnice).
 

Dikran přísluší k rodině založené turkmenskou klisnou 1310 Ovgan. Tato rodina je synonymem výkonnostních dispozic - ač nepatří mezi nejrozšířenější, najdeme v jejích řadách plejádu koní úspěšných na dráze i ve sportu - za všechny zmiňme dostihového rekordmana Opala, Omara, Ormuzda, Ornaie, Ovoie, Gumona, Oglana, Oinavač, Oraz Polota, Oberega, Osnovu, ve všestrannosti úspěšného Sengara či Senovu. Někteří z příslušníků této rodiny si vedli úspěšně na chovatelských šampionátech (Garajusup, Osnova, Oraz Serdar, Orsiet či výše zmíněné Omelia, Omega a Olimpia).

bottom of page