top of page

Super matky

Jednou z důležitých kvalit, které chovatel bere ve své selekci v úvahu, je plodnost klisny. Je to pochopitelné, protože k čemu je nám šampiónka, pokud není svůj genetický potenciál schopna předávat dále, anebo za cenu vysokých nákladů na zabřeznutí či udržení březosti.

 

V průměru chovné klisny vyprodukují za svůj život 8-10 hříbat (nejvyšší zaznamenaný rekord je 26 potomků) , svoji roli hraje samozřejmě i plemenná příslušnost, celkový management, zdraví klisny atd.

 

Achaltekinské klisny obecně bývají dobrými matkami, s dobrou plodností, přesto mě zaskočilo kolik opravdových matek-údernic se mezi nimi vyskytuje, zvláště vezmeme-li v úvahu, že některé žily v době, kdy neexistovala žádná vytuněná müslíčka, přípravky na podporu březosti, a reprodukční techniky i diagnostika byly v plenkách ….

Absolutní rekordmankou v počtu březostí a porodů je drobná hnědka 1903 Aria, narozená v hřebčíně Dagestanskij v roce 1980, která se stala 19-násobnou matkou, byť v jednom případě hříbě po porodu uhynulo. Otcem Arii byl držitel rekordu na 1600 m, nevelký, ale tvrdý (za svůj život absolvoval 60 startů na dráze) a velmi plodný 883 Kaltaman, matkou pak dcera dalšího rekordmana (858 Ametist, rekord na 2000 m), klisna 1899 Alyča 2.

Aria v dostizích nestartovala, jako dvouletá se „spustila“ s neznámým hřebcem a v roce 1983 se z tohoto spojení narodil hřebeček Akter. Následně dostala roční volno, než byla znovu připuštěna. Poslední hříbě měla jako dvacetišestiletá, uhynula o dva roky později, v roce 2008. V chovu měla zařazeny dva syny, a to 1167 Gelišikliho 2. (985 Dagestan) a několikanásobného Šampióna plemene 1347 Amuzgi (1095 Polot), jehož o rok mladší pravý bratr Alim zamířil do Číny. Šest dcer Arii působilo v plemenitbě, včetně 2551 Alagez 30 (1029 Ančar), matky multišampióna 1319 Ailazat (1126 Alaman 8), který jako plemeník působil v Kazachstánu.

Pomyslnou druhou příčku v počtu narozených hříbat obsadila s 18 potomky odchovankyně Lugovského hřebčína, Arabova vnučka, vranka 1440 Afiša (670 Avangard-1386 Forma), nar. 1964. Afiša absolvovala jako dvouletá 4 starty na dráze bez umístění, jako tříletá byla zařazena do chovu. Dala úctyhodných 17 hříbat v řadě, v roce 1985 si dala pauzu, aby o rok později završila kariéru chovné klisny osmnáctým potomkem. Část potomstva Afiša zplodila s anglickými plnokrevnými hřebci, přesto ale zasáhla i do chovu achaltekinců prostřednictvím svého syna a dvou dcer– v drezurních soutěžích startoval a později působil v chovu Afišin syn 1026 Alagir 10 (668 Absent). Dcera 1885 Abaza (854 Akbelek 2.) se stala mj. matkou Derby vítěze 1148 Gazyra, a 1713 Aksu 9 (668 Absent), matkou na dráze úspěšného 1046 Gercoga. Afiša byla uspána v roce 1986.

Afiša.jpg

1440 Afisha

Ex aequo je na druhém místě s 18 potomky 1119 Angara, byť ve dvou případech hříbata po porodu uhynula. Bělka 1119 Angara ((690 Askol-1350 Suchona), se narodila v roce 1960 v Lugovském hřebčíně v Kazachstánu. V dostizích se objevila jako 2-3letá ve 13 startech, 6x zvítězila, 4x doběhla druhá a jednou třetí, vítězství získala v Ceně Buďoného a Uzavření dostihové sezóny. Svého prvního potomka porodila jako šestiletá, posledního ve dvaceti čtyřech letech. O rok později byla vyřazena z chovu. V plemenitbě působil její syn, Derby vítěz 1116 Agnec (858 Ametist) a pět dcer (1723 Arkada 3, 2130 Alba 3, 2142 Ara, 1730 Galija 8 a 1869 Chvatka). Loňská Šampiónka Ruska Pinar Saks směřuje v přímé maternitní linii k Angaře, a to přes svoji matku Poviliku (též šampiónku), bábu Aramu, prabábu Metel a praprabábu Albu.

1119 Angara (Askol-Suchona).JPG

1119 Angara (690 Askol-1350 Suhona)

2142 Ara (Ararat-Angara).JPG

2142 Ara (860 Ararat-1119 Angara)

Pět achaltekinských matek shodně vyprodukovalo 17 potomků – 1184 Elan a její dcera 1185 Elek, 1710 Aisona, 1998 Malva a 2608 Achča 9.

 

1184 Elan (100 El-740 Kedy), vranka, se narodila v roce 1950 v Ašchabadském hřebčíně. Na start se postavila jako 2-3letá 12x, 5x zvítězila, 2x doběhla druhá a 2x třetí. Prvního potomka měla jako pětiletá, posledního pak v pětadvaceti letech a dožila se krásných třiceti let. Do chovu zamířilo osm Elaniných potomků – tři synové (780 Pik, 898 Klimat a 922 Suchty) a pět dcer, z nichž zejména 1185 Elek (podrobněji níže) a 1524 Enyš (779 Peren) zanechaly významnou stopu. Enyš absolvovala vynikající kariéru na dráze zahrnující 34 startů ve věku 2-4 let, vč. vítězství v Ceně Kalinina, Zkušební ceně, Zahájení sezóny, či druhého místa v Derby. Je matkou klisny 1520 Elsony (685 Angar), a tedy bábou na dráze mimořádného 989 Karadera, který dlouhá léta zdobil turkmenský státní znak, než byl nahrazen Janardagem. Na závěr ještě zmiňme to, že 1184 Elan byla skutečně zcela čistokrevnou achaltekinskou klisnou, bez sebemenšího procenta příměsi anglické plnokrevné krve.

Elan

1184 Elan (100 El-740 Kedy) ve věku 26 let

1524_enysh_m.jpg

1524 Enysh (779 Peren - 1184 Elan)

Elzada 1977 (Gaplan-Enysh, po Peren).jpg

1961 Elzada (721 Kaplan-1524 Enysh), succesful at the racetrack

1185 Elek (881 Kazbek-1184 Elan), hnědka, se narodila v roce 1961 v Ašchabadském hřebčíně. Jako dvouletá si zaběhla 7 dostihů, ve kterých získala jedno vítězství a dvě třetí místa. Prvního potomka dala jako čtyřletá a byl jím budoucí plemeník 968 Pursat (779 Peren). Pursat dlouhá léta působil v cirkusu (celkem 13 let), do chovu zamířil až jako šestnáctiletý. Dalším synem-plemeníkem, byl 936 Jalta (885 Kambar) s pět let dlouhou kariérou na dráze (celkem absolvoval 28 startů – 11x zvítězil, 5x doběhl druhý a 3x třetí). V chovu dále působily tři dcery Elek, a to 2275 Ekebent (885 Kambar), 2277 Elan (866 Vatanči) a 1778 Eserdže – jména posledních dvou jsou známa i v Čechách. 2277 Elan je matkou plemeníka 1195 Ekemena, a tedy figuruje v rodokmenu v ČR v minulosti působících klisen 2698 Davenda a 3940 Sirena, Eserdže je matkou hřebce Pjakize, a tedy bábou v ČR působícího Polotlizeho. Poslední hříbě dala Elek ve svých 24 letech, o rok později byla vyřazena z chovu.

968Pursat(bul1965) Peren-Elek.jpg

968 Pursat (779 Peren - 1185 Elek)

1710 Aisona se stejně jako nejproduktivnější klisna 1903 Aria narodila v Dagestánském hřebčíně, a to v roce 1975. A stejně jako v případě Arii, i jejím otcem byl 883 Kaltaman, matkou pak v chovu mimořádná 1112 Alsona (matka plemeníků 943 Arslan, 852 Azat, klisen 1408 Agava, 1416 Aišat, 1094 Aiden, 1412 Aina ). Aisona v dostizích nestartovala, jako čtyřletá byla zařazena do chovu. Potomstvo zanechala jak v rodném hřebčíně (2120 Alabahar), tak v hřebčíně Stavropolském (2591 Ariadna, 2527 Azra – matka v ČR působícího Anise), ale také v chovu T. Pontecorva (1128 Aladin, Alčak a později v Maďarsku plemenící Ariman), aby nakonec své mateřské působení završila ve Francii, kde dala ve svých 26 letech posledního potomka. Aisona uhynula ve věku 28 let.

Alčak (Amelit-Alsona)_edited.jpg
Aladin (Amelit-Aisona)_edited.jpg

Praví bratři Aladin a Alčak (1028 Amelit-1710 Aisona)

1998 Malva (870 Garem 11-1820 Medeja), plavka, se narodila v roce 1981 v Dagestánském hřebčíně, odkud se společně s dalšími dagestánskými achaltekinci přesunula v roce 1984 do nově vzniklého achaltekinského oddělení hřebčína Stavropol. Na dráze startovala jako 2-3letá celkem 16x, 3x zvítězila, 2x doběhla druhá a 5x třetí, v roce 1984 získala Diplom I. stupně na chovatelské výstavě v Krasnodaru. Prvního potomka, 2392 klisnu Midia (949 Dornazarbek) dala v pěti letech, Midia se v roce 1989 na výstavě v Tbilisi stala vůbec první Šampiónkou plemene odchovanou Stavropolským hřebčínem. Kromě Midii bylo zařazeno do chovu pět dalších dcer Malvy (2851 Model, 2788 Madina, 3716 Merdžengul, 3689 Mediana a 3731 Minara) a dva synové, na dráze úspěšní praví bratři 1552 Madž-Kan a 1573 Melebaidak. Zatímco Madž-Kan absolvoval pouhých 9 startů, ale přesto byly jeho výkony ohodnoceny 9 body z 10 možných, Melebaidak startoval celkem 42x, a to jako 2-8letý, a ve vítězství dokázal proměnit 19 z nich (vč. Ceny Boinou, Mazana, Melekuše, Gelišikli, Sprinterské ceny, Julduze, aj.), jeho výkony byly ohodnoceny 9,5 body a stal se jedním z významných plemeníků Stavropolského hřebčína. V chovu, ovšem podílových achaltekinců, působil ještě třetí syn Malvy, Havlíčkovými do ČR importovaný Mamed (943 Arslan). Malva měla poslední hříbě jako 23 letá, uhynula o rok později.

Malva (Garem-Medeja), 1981_edited.jpg

1998 Malva (870 Garem 11-1820 Medeya)

Poslední ze 17-četných matek je 2608 Achča 9, hnědka, nar. v roce 1990 v hřebčíně Dagestanskij. Jejím otcem byl na dráze úspěšný 985 Dagestan, matkou 2143 Aralia, dcera rekordmana na 1800 m 910 Opala, nicméně Achča do dostihů nezamířila a jako tříletá započala svoji mateřskou kariéru. Jakkoliv začátek nevypadal slibně (první připouštění skončilo potratem a druhé jalovostí), Achča vše dohnala v následujících letech. V chovu má zařazeno osm dcer, v Evropě působí (nejdříve v hřebčíně Alania, nyní ve Francii) typově nejlepší dcera Achči, 3228 Achelana (1499 Duburlan), nepříliš široce byli v plemenitbě využíváni i dva Achčini synové, Akveduk (1499 Duburlan) a 1363 Argon (1029 Ančar), druhý umístěný v Ceně Turkmenistánu a Srovnávací ceně, účastník skokových soutěží do 120 cm. Achča dala posledního potomka v roce 2015 (hnědák Kaspian, který se s úspěchem účastní vytrvalostních soutěží), uhynula o dva roky později jako sedmadvacetiletá.

Ahcha_edited.jpg

2608 Akhcha 9 (985 Dagestan - 2143 Araliya)

O čtvrtou příčku s šestnácti potomky se dělí klisny 1243 Kačachči, 1270 Kubaň, 1355 Talant a 1434 Aragva.

1243 Kačachči (432 Karlavač-1244 Kačkyr), tmavá hnědka, se narodila v roce 1958 v Ašchabadském hřebčíně. Jako 2-3letá startovala na dostihové dráze celkem 22x, 9 startů proměnila ve vítězství (vč. Zkušební ceny, Velké ceny dvouletých klisen, Oaks, Ceny Kalinina, Velké podzimní ceny), 4x doběhla druhá a 4x třetí. Prvního potomka dala jako pětiletá, posledního v 27 letech. V chovu působily její dcery 1576 Kometa (779 Peren), 1463 Gul (747 Kir Sakar 2.), 2308 Kadali (894 Kerven) a 2182 Garramaz (960 Muchtar) a pět synů – 904 Melekuš (747 Kir Sakar 2.), 1014 Telekuš 2. (818 Telekuš) a trio pravých bratrů 945 Gerden, 981 Garazat a 980 Garagunon (721 Kaplan). Všichni tři Kaplanovi synové byli úspěšní na dráze, Garagunon získal titul Šampióna plemene (Ašchabad 1980), šampiónský titul si ve stejném roce, ale z výstavy v Almaty, odnesl Garazat. V chovu se nejvíce prosadil třetí z bratrů, 945 Gerden.

Kačachči.JPG

1243 Kachakhchi (432 Karlavach-1244 Kachkyr)

1270 Kubaň (755 Kujuk-1131 Asa 26), plavka, se narodila v roce 1954 v Džambulském hřebčíně. Jako chovná klisna působila v Lugovském hřebčíně, první hříbě dala jako čtyřletá, poslední ve dvaceti letech. Připouštěna byla převážně anglickými plnokrevníky a anglotekinci, jedinou dcerou zařazenou do chovu je tak Absentova dcera 1715 Akcia 4. Kubaň byla jako dvacetiletá vyřazena z chovu.

1355 Talant (593 Tebit-1249 Kelte), hnědka, se narodila v roce 1960 v Ašchabadském hřebčíně. Jako dvouletá třikrát startovala na dráze, jednou zvítězila a dvakrát doběhla třetí. Polosestra Kaplana byla zařazena do chovu jako tříletá, ale první potomek se narodil mrtvý. Následovalo ovšem 15 hříbat v řadě, mezi kterými byl trojnásobný šampión plemene 900 Kursant (747 Kir Sakar 2.), na dráze vynikající 894 Kerven (736 Kejmir), později otec 989 Karadera, či vítězka Ceny Buďoného a druhá z Derby 1862 Tolkun (914 Tolkun). V plemenitbě dále působili synové Talant 890 Kemerli (747 Kir Sakar 2.) a 1015 Toretai (871 Gindukuš) a dcery 1554 Kelte (736 Kejmir), 1581 Kirmizi (747 Kir Sakar 2.), 1681 Totikush (747 Kir Sakar 2.) a 2037 Pugta (914 Polotli). Poslední potomek z Talant se narodil v roce 1982 v jejích 22 letech, ve stejném roce uhynula.

Kerven67.jpg

894 Kerven (736 Keimir - 1355 Talant)

1434 Aragva (697 Geliškli-1108 Alkeik), zlatá hnědka, se narodila v roce 1964 v hřebčíně Těrsk. Její matkou, jednou z klisen, které si V. P. Schamborant vybral do základního stáda achaltekinského oddělení Těrského hřebčína, byla zlatá ryzka 1108 Alkeik, zajímavá blízkým inbreedingem II x I na 432 Karlavače, úspěšného na dráze, ale také „zatíženého“ vyšším procentem anglické plnokrevné krve ve svém pedigree. Aragva startovala na dráze jako 2-3letá celkem 11x, 2x doběhla druhá a 1x třetí. Do chovu byla zařazena jako čtyřletá, v plemenitbě byly zařazeny její dcery 1891 Azočka (883 Kaltaman), tři pravé sestry 2105 Aimal, 2158 Bazilik a 2102 Aigul (919 Sere) a 2131 Alfia (1017 Janičar). Poslední hříbě dala Aragva ve 22 letech, o rok později byla vyřazena v chovu. Jako chovná klisna působila nejdříve v rodném hřebčíně Těrsk, později v Dagestánu a kariéru završila ve Stavropolském hřebčíně. Její jméno není neznámé ani v ČR, figuruje v rodokmenu 4045 Chivy Tarki (matka plemeníků Khan-Dengri a Khadir), která je na 1434 Aragvu prochována ve stupni III x III přes pravé sestry Aimal a Aigul. Aigul je také matkou do ČR importované 3004 Agarjanky, matky plemeníka 1528 Karim.

Aragva (Gelishikli-Alkeik) 1964.jpg

Stručněji už zmíním klisny s 15 potomky – 1388 Frakcii, 1683 Turtušku, 1820 Medeyu, 1865 Ferganu, 1867 Feyu 2., 2434 Pudokchan, 2609 Aelitu, 2644 Geišu a 2816 Mezeň.

1388 Frakcia (429 Kara Sur-Falmaržan), vnučka zakladatelky rodiny Fantin, se narodila v roce 1945 v Džambulském hřebčíně, kde jako tříletá dala svého prvního potomka, klisnu 1386 Forma 34, matku výše zmíněné matky 18 hříbat Afiši. Frakcia následně působila několik let v Turkmenistánu, odkud se přesunula i se svojí dcerou 1159 Guljalek (prabába 2394 Millet, matky Murgaba, Mangyta a Margaritky) do hřebčína Těrsk. V chovu byli zařazeni dva synové Frakcii, 829 Farad (579 Synok) a 851 Azar (682 Almaz), chov achaltekinských koní ale ovlivnila zejména prostřednictvím svých dcer, 1386 Formy (Medok), 1159 Guljalek (834 Fed), 1693 Fortuna (682 Almaz), 1691 Fleita (682 Almaz), 1228 Karasekil (532 Ovlak Sakar) a 1842 Rovšan (828 Fakirpelvan). Frakcia byla vyřazena z chovu v roce 1966.

1388_frakciya.jpg

1683 Turtuška 18 (816 Tezir-1679 Toska), palomino, se narodila v roce 1969 v Lugovském hřebčíně. Prvního potomka měla jako čtyřletá, posledního v 19 letech. V chovu působily její dcery 1813 Kotnari 13 (893 Kepter 18), 1819 Malajzija (904 Melekuš), 2026 Parča 3. (913 Polet) a pravé sestry 2140 Anta, 2126 Alteja a 2212 Guiva 12 (854 Akbelek 2.).

1813 Kotnari 1974 (Kepter-Turtushka) s Maden po MOment_edited.jpg
Turtushka.jpg

1813 Kotnari (893 Kepter-1683 Turtushka)

1683 Turtushka (816 Tezir-1679 Toska)

1820 Medeja (858 Ametist-1609 Melekuš), plavka, se narodila v roce 1975 v hřebčíně Dagestanskij. Na dráze nestartovala a jako pětiletá zamířila do chovu. Jejím prvním potomkem byla 1998 Malva (viz výše, matka 17 potomků), v Německu působil v plemenitbě Medejin syn 1225 Mazan, v Itálii pak 1245 Muzar (oba po 1060 Zergjar). Kromě Malvy pak byly zařazeny v chovu dcery Medeji 2822 Melegiz (1060 Zergjar), 2821 Melegozel (1038 Gaisan), 3705 Meletai (1248 Orlan) a 3730 Mimoza (1201 Kavkaz). Medeja je také matkou Šampióna Ruska ve všestrannosti Mansura (949 Dornazarbek). Posledního potomka měla Medeja v roce 1999, uhynula v roce 2003.

Medeja75(Ametist-Melekush).jpg

1820 Medeya (858 Ametist - 1609 Melekush)

1865 Fergana (887 Karasar-1695 Frat), hnědka, se narodila v roce 1976 v Maryjském hřebčíně v Turkmenistánu, jako chovná klisna působila v hřebčíně Čagorta. Fergana přísluší k málopočetné linii Dor Bairam. Na dráze nestartovala a jako tříletá byla připuštěna. V chovu působili Ferganini dva synové, oba úspěšní na dráze, a to 1722 Farid (1057 Dorkuš) a Derby vítěz 1719 Fakt (1101 Turali) a čtyři dcery – 2957 Fauna (870 Garem 11), matka plemeníka 1729 Fort, 2. umístěného na Šampionátu Ruska v roce 1998, dále 2962 Fialka (1101 Turali) a do ČR importované 2954 Fanta (1101 Turali) a 4015 Formula (1057 Dorkuš). Fanta ve svém českém působení zanechala jediného, a to podílového potomka, Formula pak dvě dcery, a to 4016 Fornaks (Anis) a Farhu (Al Karat), třetím potomkem Formuly je Far Mal (neznámý otec). Do ČR zamířil i Fergany syn Feniks (870 Garem 11), ale zůstal bez potomstva. Posledního potomka dala Fergana ve 22 letech, uhynula jako 24letá.

1867 Feya 2. (919 Sere-1374 Fantazia), plavka, se narodila v roce 1974 v hřebčíně Dagestanskij. Prvního potomka dala jako pětiletá, posledního ve 26 letech, v roce 2000. V plemenitbě působili dva synové Feyi, v Dagestánu 1293 Faruch (949 Dornazarbek) a v Ázerbajdžánu 1602 Namys (1128 Alsakar). S hřebčínem Shael je spojeno jméno Feyiny dcery 2109 Aichanum 20, která zde založila vlastní dynastii, i když první dva potomci se narodili ještě v Dagestánu, včetně Šampióna plemene 1126 Alamana 8 (1095 Polot). K Aichanum směřují rodokmeny v ČR působících koní, a to Azgar Shael (vnučka Aichanum) a Argentum (pravnuk Aichanum). Dalšími dcerami Feyi v chovu byly 2958 Fauna (995 Kerzi) a trio pravých sester 2834 Mesele, 2966 Fortuna 16 a 2965 Fonema (985 Dagestan). Fauna a Fortuna zamířily do Turkmenistánu do chovu Geldyho Kjarizova, Mesele působila v PKF Julduz a později Volgogradském hřebčíně, 2965 Fonema pak v hřebčíně Stavropol, kde se stala matkou Juniorského šampióna Ruska a Rezervního světového šampióna, plemeníka 1724 Feisala (Feisal je dědem v ČR působícího plemeníka Paira, Šampióna Evropy) a čtyř dcer (v ČR je známé jméno 4010 Firjudy, která z Estonska již v požehnaném věku zamířila do ČR a je matkou plemeníka Serdarjana). Feya uhynula v roce 2004.

1867 Feja 2, 1974 (919 Sere-1374 Fantazia).jpg

1867 Feya 2. (919 Sere - 1374 Fantaziya) 

2434 Pudokchan (943 Arslan-1834 Pariza) se narodila v roce 1982 v Dagestanském hřebčíně, odkud zamířila do Stavropolského hřebčína. Pudokchan absolvovala jako 2-3letá 11 startů na dráze (1x1., 2x3.), prvního potomek se jí narodil v pěti letech, poslední ve 22 letech. V chovu působily její dcery 2889 Pachta (1031 Achmed), matka na dráze úspěšného a v parkurech prověřeného hřebce 1741 Chorezm, dále 2886 Parfia (999 Munir), 3822 Patma (Gaigysyz), 3854 Pogonia (1039 Galkan) a Juniorská světová šampiónka a Světová šampiónka let 2002 a 2003, 3826 Pelen (1231 Mangyt). Nepochybně nejznámějším a i z hlediska kvality svých potomků nejvýznačnějším potomkem Pudokchan je na dráze i v chovu mimořádný 1638 Piastr (1095 Polot), oceněný za výkonnost 9,5 body, Rezervní šampión Ruska roku 2002. Dalšími syny působícími v chovu jsou 1735 Chanbegler (1597 Murgab), Juniorský šampión Ruska 2004 a Rezervní šampión Ruska 2005, v Itálii pak 1634 Perengistan, vítěz Ceny Mazana, oceněný 7,5 body za výkonnost, 5. umístěný v kategorii 2letých hřebců na Šampionátu Ruska 2005. „Železná lady“ Pudokchan uhynula v listopadu 2013.

Pudokkhan

2434 Pudokhan (943 Arslan - 1834 Pariza)

2522 Aelita (1020 Azhan – 2097 Azaliaya), vranka, se narodila v roce 1991 v hřebčíně Čagorta. Jako tříletá se postavila pětkrát na start, 2x se umístila na druhém místě (včetně Velké sprinterské ceny), 3. místo získala v Oaks. V chovu má zařazeny dcery 2522 Adel (1057 Dorkuš), vítězku Ceny Šamboranta a Letní ceny, dále její pravou sestru 3086 Aktsiya, 3096 Aladjina (1140 Asman), matku plemeníka Gardemarina-Nisa 3156 Amsaru (1226 Maidan 6) a do Číny exportovanou 3173 Aragvi (1460 Gulam).

2644 Geiša (1040 Galmaz-1895 Albaši), hnědka, se narodila v Lugovském hřebčíně, kde dala i své první potomky. V roce 1998 pak zamířila do Stavropolského hřebčína v Rusku, byť jeden z jejích potomků a jeden vnuk se vrátili později do Kazachstánu. V chovu hřebčína Achalteke Mid krátce působil Geišin syn, stavropolský odchovanec 1441 Gečigaplan (1248 Orlan), Šampión Kazachstánu a dále dcery 3347 Gissa (1099 Serasker), matka Juniorského šampióna Ruska a Světového šampióna Gergebila (1419 Garajusup), vítězka Zkušební ceny a Juniorská rezervní šampiónka Ruska 3348 Gitana (1642 Pirachmed), v chovu hřebčína Geli působila Geišina dcera 3284 Gaili (1597 Murgab).

2816 Mezeň 15 (1073 Meidanli-2155 Akhanga), hnědka, se narodila v roce 1989 v Lugovském hřebčíně. Je matkou plemeníka 1572 Melar (1124 Alada), v chovu působily její dcery 2649 Gemera 9 (1148 Gazir 11), 2. a 3. umístěná na Šampionátu Kazachstánu 3623 Magšuk (1124 Alada), její pravá sestra 3650 Manada-BM a 4036 Charza 26 (1106 Chutor).

Děkuji Tatianě Rjabové, Alie Machmetové a Oksaně Starčak za poskytnuté fotografie.

bottom of page